Mohu zmírnit či zbavit se migrény pomocí energetického léčení?

by Karolína

V poslední době se setkávám u klientů s častějším výskytem různých bolestí hlavy. Mezi ně patří i migrény. Zaznamenala jsem při mých terapiích vyšší úspěšnost při léčení migrén pomocí energetického léčení a rozhodla jsem se s vámi o tento poznatek podělit.

Dochází ke mně klienti, kteří přišli na energetické léčení z důvodu přílišného stresu a různých psychosomatických potíží. Dvanáct mých klientů trpělo na migrény. Při pravidelné terapii jim bolesti hlavy začaly ustupovat a pěti z dvanácti klientů se bolesti hlavy neobjevily již déle jak půl roku. Je nutné připomenout, že ataky migrény měli dvakrát až třikrát do měsíce. Z toho dvě pacientky přišly shodou okolností na energetické léčení v počátku migrény. U nich se odstranění ataků podařilo na poprvé. U ostatních klientů se záchvaty zmírnily a je jim prokazatelně lépe. Tato skutečnost mě přivedla k myšlence, že pomocí léčení energetických center je možné dosáhnout částečnému či plnému uzdravení této nemoci. Další metodou léčby je pomocí konstelačně regresivní terapie – více informací zde

Co je migréna?

Jedná se o chronické onemocnění a její ataky jsou velmi nepříjemné a omezující.

Dodnes se přesně neví, co migrény způsobuje. Usuzuje se, že migrénu způsobuje nějaký spouštěcí faktor (únava, stres, změna životního stylu, náhlá změna klimatu, hluk, nedostatek či přebytek spánku, dietní opatření, alkoholické nápoje, ale i hormonální změny). Migrény rozdělujeme na dva druhy. Migréna s aurou a migréna bez aury. Aura je předzvěstí, která předchází záchvatům a je charakteristická abnormální funkcí některého smyslového orgánu, např. porucha zraku, sluchu, čichu, někdy i mravenčení v končetinách nebo potíže s řečí. Aura ustoupí s příchodem bolesti hlavy. Dochází dále k rozšíření cév, přičemž se z nervových zakončení začnou uvolňovat látky ( vazioaktivní aminy), které způsobí bolest a další rozšíření cév. Tyto látky jsou v krvi běžně přítomné, ale jejich koncentraci může zvýšit například snížení hladiny krevního cukru, požití některého jídla, stres, hluk atd.

Někteří lidé mají nedostatek enzymu odbourávajícího tyramin, což je látka obsažená např. v jogurtech, sýru, čokoládě, mase, červeném vínu a dalších produktech. Pokud dojde k nadměrnému nahromadění tyraminu v krvi, může tato skutečnost spustit řetězec reakcí vedoucí k migréně.

Jedním ze spouštěcích mechanismů může být přítomnost kladně nabitých iontů v ovzduší, které zvyšuje hladinu serotoninu, což opět vyvolá migrénu. Tyto ionty se vyskytují hlavně v prašném ovzduší, zakouřených prostorech a v horku.

Rizikové faktory

Vzhledem k tomu, že příčina nemoci není zcela známa, jsou rizikové zejména spouštěcí faktory, které jsou vysoce specifické u každého migrenika. Spouštěcí faktory jsou dvojího druhu.

Nekontrolovatelné faktory zahrnují například menstruační cyklus, meteorologické změny počasí a další vlivy, které nemůžeme ovlivnit.

Naopak kontrolovatelné spouštěcí faktory jsou například stres, nedostatek spánku, pasivní kouření, některé druhy jídel, silné světlo, hlasité zvuky, výrazné pachy, atd., kterým je možno se vyhnout. Každý migrenik by proto měl odhalit své kontrolovatelné spoušťové faktory a snažit se jich vyvarovat v běžném životě.

Průběh migrény může také zhoršit nadužívání některých léků, zejména barbiturátů a opiátů. Mnohdy stačí k úplnému vymizení migrény pouhé vysazení hormonální antikoncepce.

Prevence

Úspěšná prevence migrény prozatím neexistuje. Vědci se shodli na tom, že migréna, podobně jako mnoho jiných onemocnění, je také dědičným onemocněním. Pokud jí trpí jeden z rodičů, je 50% možnost, že se u potomka bude vyskytovat také. Ale jestliže jí trpí rodiče oba, je tato možnost až 85%.

Ke zlepšení kvality života je nutné vedení migrénového kalendáře. Do něj si migrenici zaznamenávají všechny stresující události po dobu 24 hodin před vznikem migrény a všechny potraviny, které po tu dobu jedli.

Migréna očima léčitele

Musím připomenout, že diagnostika migrény je založená pouze na anamnéze (standardizované dotazníky). Neexistuje objektivní test.

Myslím si, že dochází k energetickému uzlu, tzv. chybě v energetickém toku. Vzhledem k možné dědičnosti této nemoci, může docházet k předávání energetické vady z rodiče na dítě. Příčin může být několik. Buď se může jednat o blokaci, kterou vytváří naše podvědomí nebo energetickou vadu, která souvisí s naším vývojem (duchovní, psychický potenciál).Nemohu vyloučit ani přijímání impulzů z okolí či špatné zpracování dojmů. Co je ale důležité, že léčení energetických center skutečně vede k vyléčení této nemoci!

Je nutné si však uvědomit, že je potřeba vysledovat spouštěcí faktory. S nekontrolovatelnými faktory (menstruační cyklus, meteorologické změny počasí atd.) si poradí terapie a očištění energetických center a drah. S kontrolovatelnými faktory (stres, nedostatek spánku, pasivní kouření, hlasitá hudba, výrazné pachy, některé potraviny atd.) si částečně musí poradit klient a snažit se je omezit na minimum. Spolupráce zde je nutná k vyššímu úspěchu dosažení výsledku. Zastávám názor, že tyto bloky nepocházejí z konkrétního energetického centra, ale zastupují dle příčiny vždy danou čakru a ústí pak do korunní oblasti. Zaměřuji se také na to, co mají tito lidé společného. Přispějte svými zkušenostmi. Doporučuji vyzkoušet energetické léčení, které může zkvalitnit váš život a zbavit vás bolesti.

 

Zdroje: Vitalion, vrytmuduse.cz, bolestihlavy.cz

Jdi zpět

Přidat komentář