Osobní a duchovní koučink (Cesta vědomého růstu)

Cesta Života bývá klikatá a je třeba na nějakou dobu vedení. Někdy vnímáme tíhu zodpovědnosti a ztrácíme pod vlivem emocí orientaci. Z dlouholeté zkušenosti vím, že proces uzdravení nebo navrácení rovnováhy je velmi individuální.  Záleží na prostředí a zvolené formě. Navázání důvěry a skutečné motivace do procesu jít. Jedná se o dlouhodobou spolupráci, kde s citlivostí individuálně spolu nastavíme pravidla samotného procesu.

a) Konzultační úvodní setkání (určení zakázky) – 1,hodina 600 Kč :

(Jedná se o první setkání mezi klientem a terapeutkou, kde se dozvíte, co pro vás mohu udělat, a jak na tom můžeme společně zapracovat. Sami si určíte směr, kudy se vaše cesta bude ubírat. Jedná se o spolupráci, kde vám poskytnu podporu a doporučení.)

Jde o aktivní podílení na této cestě. Jsem vaším průvodcem, je ale nutné vaše aktivní zapojení. Jedná se o přímou úměru. Kolik do toho vložíte ze své strany, tolik dostanete zpátky.

Možnosti:

b) Dlouhodobá terapie (léčení) domluví se forma, která je pro vás nejvhodnější.

Platba předem za 3 x hodinová terapie – 15 % sleva za předplacení (podmínka čas. úseku, rozestup 2 až 3 týdny po dohodě). Je nutné dodržovat pravidelnost a rozestup zvolené Cesty. Lze platit i jednotlivě za plnou cenu dle ceníku služeb. Nastavení intervalů a druhu provázení stanovíme na konzultační hodině. 

Nutné po předchozí konzultaci (intenzivní individuální aktivní terapie):

Cesta vědomého růstu – práce v přírodě (místo u mě na chalupě – okres Mladá Boleslav). Doprava na místo po dohodě.

Půldenní provázení (cca 4, hodiny) + občerstvení = 2 900 Kč

Celodenní provázení (cca 8, hodin) + občerstvení = 5 000 Kč

Dvoudenní provázení + občerstvení + přespání = 8 900 Kč