Rituály a obřady

Mým posláním je práce s energií a cestování v astrálním světě. Jsem velmi často ve spojení s různými entitami, mocnostmi a dalšími bytostmi, které jsou součástí Vesmíru.

Andělé jsou mými průvodci a také velkými pomocníky právě při různých duchovních rituálech a obřadech. Dalo by se říci, že provozuji bílou magii, která léčí, uzdravuje a slouží ku prospěchu nás i všeho kolem.

Rituály a Obřady nejsou pro zábavu, ale jsou vnímány jako prostředek k navázání kontaktu s jinými bytostmi či Světy. Také slouží k uzdravení našeho života v jakékoliv formě. Podstoupením, přijímáte existenci obou forem, které patří k celistvosti: dobra a zla – světla a stínu. Bílá magie harmonizuje a vyrovnává tyto Síly a víru.

Rituál - přechodový transformativní proces často spojený s oltářem. Tyto typy procesů prožívali už naši předci. Rituály mají své zákonitosti podle toho, co je jejich záměrem. Může je vykonávat jednotlivec i celá skupina. Jedná se o duchovně i duševně transformační proces, který léčí na všech úrovních a díky němuž se dostáváme o laťku výš. 

Obřad - jedná se o ceremonii- událost založenou na oslavě mimořádné situace. Je to soustava zvyklostí a dané kultury či záměru oslavit či uctít výjimečným způsobem určitý dokončený proces (bývá na řadě po vykonání Rituálu). Např. Svatba, složení zkoušky, pohřeb, narození dítěte, vstup do dospělosti atd.

Oltář - patří neodmyslitelně k Rituálům, ale také k Obřadům a dalším procesům. Mohu poradit, jak takový oltář vytvořit ať už trvalý nebo proměnlivý na dané téma nebo pro určitý záměr. Oltář přináší radost, štěstí a provádí skrze něj určitou "oběť" (pokora a ochota něco dát, aby nám bylo dáno) proto, abychom duchovně rostli nebo pomohli. Vždy by měl sloužit k dobrým účelům, které vycházejí z vašeho srdce.

 

Mojí součástí je zasvěcená kněžka Acherati, jejíž duchovní jméno jsem přijala. A mohu Vám nabídnout svou pomoc pro jednotlivce i skupiny:

- Díky vhledům a vizím mohu vytvořit rituál nebo obřad přímo pro Vás. Naši předkové věděli, proč tvořili rituály a pracovali s tímto druhem energií. Bývali neodmyslitelnou součástí našich životů. Spojovali a podporovali jednotlivce i kolektiv a člověk si díky nim vytvářel hodnoty, jistoty a posiloval zdravou formou svou sebelásku. Vytvářel spojenectví a uvědomění soucitu a Síly. Ať už se Obřad odehrává v duchu jakékoliv např. kultury, směru či záměru, je důležitá vaše aktivní účast a především upřímnost konání ve vašem srdci.

Další formy Rituálů a Obřadů:

- Rituály pro odchod duše do Světla (ať už se jedná o vaše příbuzné nebo duchy, kteří zůstávají ve vaší blízkosti, pomůžeme jim najít jejich Cestu).

- Rituály pro očištění vašeho domova, kanceláře nebo např. zahrady (někdy se může stát, že se v místě drží energie, která je rušivá, váže se k tomu místu síla, která je temnější tzv. těžká. V tom případě je třeba toto místo posvětit a nechat prostoupit Světlem. Nebývá to snadné, je třeba určité Síly, která přijme tu těžkou energii a rozpustí jí v sobě. Někdy bývá příčinou jiná bytost, která se v místě zdržuje. Tím vším vám pomohu projít a uzdravit to místo i vás.)

- Rituály pro navázání kontaktu s anděly a vytvoření spojení se svým vnitřním Božstvím.

- Rituál spojení s předky nebo s duší skrze reinkarnace (navázání spojení s duší či s předky umožňuje zocelit naší vnitřní Sílu, kultivovat sebe sama a pochopit naše jednání a uvažování v životě. Zároveň čistí genetickou linii, karmu a uvolňuje pouta zátěží, která si předávají generace).

- Obřady zasvěcení (jedná se o obřady, které spojují rodiny, Matku Zemi a Vesmír, očišťují a pomocí afirmací či hudby nebo zpěvu ukotvujeme hodnoty v našem životě. Můžeme posvětit slib manželů, oslavit svátek, uctít památku, uspořádat poslední rozloučení a další. Lze individuálně i kolektivně.)

Odměna:

Odměna za Obřad nebo Rituál je domlouvána individuálně. Vždy se proplácí náklady na cestu a čas. Osobní ohodnocení záleží na dané zakázce a její celkové náročnosti. Jedná se o proces, který vyžaduje delší přípravu předem, někdy je nutné dokoupení obřadních či rituálních věcí atd. Vše projednáme předem, než spolupráci zrealizujeme.

S pokorou si dovoluji uplatnit právo veta při rozhodování, zda Rituál či Obřad vůbec uskutečníme a jakou formou a v jaký čas. Záleží i na konstelacích a vhodné době. V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte, emailem či telefonicky. Děkuji.