INSTRUKTORKA   EVA MIČINCOVÁ

v letech 1990 - 2013

MEZINÁRODNÍ LICENCE A DIPLOMY FISAF,ACE,FACE,ČsŠAE. VEDENÍ HODIN PRO VEŘEJNOST. 1994-finalistka soutěže MISS AEROBIK ČR

*spolupráce při TV-NOVA soutěži- vedoucí týmu finalistek MISS AE-ČR - 1999-2007

choreogr. spolupráce na sport.akcích,letních pohyb.táborech,…fit pobyty,…

FORMY CVIČENÍ:

-aerobik,step-ae,body-styling,chi-tonning,P-class,joga–pilates,aqua-ae,

junior ae,… DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU

diplom FISAF - sport.masáže - akredit.školy MŠ

akredit.škola Edu Spa – aromamasáž -lávové kameny

 e-mail adr: e.micincova@seznam.cz

 mobil : 604 279 909

Mgr. Josef Zika

"Jeff je výjimečný člověk svými schopnostmi a zkušenostmi. Velmi si vážím našeho přátelství a spolupráce. Před lety jsem ho poznala, když přišel na můj seminář v Mostě a slovo dalo slovo. Stala jsem se jeho žákem, klientem a nyní již kolegyní. Sdílíme své zkušenosti při individuálních konzultacích a skupinových víkendech. Je tvůrcem konstelačně regresivní terapie, kde spojil několik metod a technik a propůjčil své zkušenosti z psychologické i alternativní roviny." 

 

Mgr. Josef Zika (Jeff) : spec. pedagog a psychoterapeut,arteterapeut,regresní terapeut , absolvent psychoterapeutických výcviků a kurzů: 35 letá praxe, SUR, arteterapeutický, výcvik v regresní terapii, Rogersovský přístup zaměřený na člověka, transpersonální, Silva mind control, 30 let praxe s delikventní mládeží, 10 let spolupráce s Poradnou pro uprchlíky ČHV a s Centrem pro otázky migrace,PPP, lektor  zážitkových kursů  pro žáky ZŠ,kurzů osobního rozvoje studentů SŠ a VŠ a komunitní výcvik pracovníků  MV ČR , arteterapeutické semináře a kurzy proti vyhoření pro pedagogy.,vedení komunit problémových dětí ve Výchovných ústavech a SVP, výchovné a kariérové poradenství NÚOV.V posledních letech absolvoval výcvik v celostních smyslných masážích /tantrických/ a absolvoval řadu výcvikových sebezkušenostních a seberozvojových kurzů u Alana Lowena, Guye Barringtona a dalších. Více zde: http://psychoter.webnode.cz/

 

MUDr. Petra Gajdošová

"Doporučuji tuto ženu nejen po lidské stránce, ale také jako skvělou lékařku a člověka, který má odvahu měnit Svět... Pro ženy prevence a ochrana prsu bezpečně... Představuji Vám MUDr. Petru Gajdošovou."

V loňském roce se rozhodla vyjít vstříc ženám, které z nějakého důvodu nechtějí podstupovat mammografická vyšetření, uvedla do provozu pracoviště vybavené velmi kvalitní termografickou kamerou a od letošního roku nabízí tzv. termoscreening pro prevenci (příp.včasnou detekci) onemocnění prsu.

V poslední době se objevuje řada informací o tom, že mammografické vyšetření má i nezanedbatelná rizika, která u termoscreeningu odpadají, navíc je toto vyšetření velmi přesné a dokáže detekovat rozvoj změn v prsní tkáni mnohem dříve, než to umožňuje mammograf.
Časný záchyt nemoci umožňuje účinnější léčbu s menším množstvím nežádoucích účinků. Termoscreening navíc poskytuje více času pro případné řešení přírodní cestou a jeho pravidelnou kontrolu – doporučujeme především nalezení příčiny onemocnění podle pravidel Germánské nové medicíny, zpracování těchto příčin a následné metody (bioinformatika, homeopatie a další).

Termografie je zkoumána přes 30 let, v index-medicus existuje více než 800 recenzovaných studií termografie prsu a k dispozici je databáze více než 250 000 žen, které se zúčastnily termografických studií. Tyto velké dlouhodobé studie ukazují průměrnou citlivost a specificitu metody 90 %. Studie rovněž ukazují, že trvalý abnormální termografický obraz je spojen s 22krát vyšším rizikem budoucího karcinomu prsu.*

Více informací a možnost objednání najdete na webových stránkách
www.termoscreening.cz

 

 

*Zdroje:
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/thermographie-ia.html, http://www.naturalnews.com/033586_thermography_mammography, http://www.blog.inforlife.cz/2018/01/02/doporucuji-termograficke-vysetreni-prsu/