VČERA JSME MĚLI ODVAHU, DNES JSME O NÍ PŘIŠLI, CO BUDE ZÍTRA?

by Karolína

Musím se vyjádřit k jednomu tématu, nad kterým už dlouho přemýšlím. Ráda bych ho sdílela s vámi. Týká se nás všech!

Žijeme ve světě, který je do určité míry jednoduchý. Ano, je to tak. Podívejte se zpět. Zpátky do doby, kdy lidé žili někdy ve velmi nuzných podmínkách. Museli si všechno vypěstovat sami, postarat se o zvířata, ušít si nové šaty nebo vyspravit ty staré. Když byla zima dlouhá, trpěli hlady, pokud neměli dostatečné zásoby. Jestli je přepadla nějaká nemoc či bolest, i kdyby měli dost peněz na lékaře, tak tehdejší znalosti léčení nebyli na dnešní úrovni a léčitelství bylo velmi potlačeno. Každé druhé dítě umíralo na různé nemoci a ženy umíraly při porodu většinou následkem špatných hygienických podmínek. Muži zase padli ve válce nebo v nějakém rozmaru místního pána. Šířili se epidemie, které zabíjeli tisíce lidí. A přesto lidem nechyběla odvaha.Snažili se svůj život ustát jak nejlépe dokázali. A tehdy platilo pravidlo, že kdo se narodil v určité vrstvě měl jen mizivou šanci se dostat výš díky svým schopnostem. Dokážeme si to dnes představit? Asi ne. A je dobře, že jsme se osamostatnili, uvolnili z pout otrokářství a máme mnoho možností, jak změnit svůj život.
Můžeme ho ovlivňovat naší myslí, energií. Opět si uvědomujeme spřízněnost s přirodními a vesmírnými zákony. Naší energetickou podstatu, naší duši. Navracíme se k naší podstatě. Nebo lépe řečeno máme tu možnost. Můžeme sjednotit svůj pozemský život s duchovním aniž bychom museli se desetkrát denně modlit, či se nechat zavřít do kláštera. Jsme jedineční a zároveň vytváříme unikátní celek.
Dnes nemusíme řešit, čím si v zimě zatopíme, jestli budeme mít co pít a jíst. Aspoň většina z nás. Máme moderní zdravotnictví, rozvíjí se opět léčitelství a navrácení k přírodě. Můžeme kombinovat a pracovat na sobě. Žijeme v určitém pohodlí. Máme vlastně všechny jistoty, které lidé dříve neměli. Pokud vám začne hořet chata, zavoláte hasiče. Udělá se vám špatně, zavoláte sanitku. Máme možnost se vypracovat a splnit si své sny. Můžeme si doplnit vzdělání, věřit, v co chceme aniž by nás někdo pronásledoval. Přesto se stále stavíme do pozice otroků… Dovolíme, aby nás ovládal strach a nejistota. Pořád se bojíme, že o něco přijdeme. Když nám někdo nevyhoví, jsme naštvaní a odkazujeme se, že mi máme přeci právo! Pak za mnou chodí lidé, kteří se shodují prakticky na jednom jediném bodě… A to, že jim chybí láska… Jsou nešťastní ať bohatí či chudší, mají ten samý problém. Jejich duše je sevřená v černé věži jejich podvědomí.

Všichni máme jistotu v jedné věci a to že zemřeme. Všichni máme jistotu, že se z novu narodíme. Ale s jakým ranečkem? To závisí na tomto životě, který žijeme. Je čas převzít zodpovědnost a najít odvahu bojovat. Hledat podstatu a řeč vašeho srdce. Bude to těžké, pořád nás ovlivňuje naše okolí, ale i vy ovlivňujete druhé. Vaše srdce a intuice vám řeknou, co máte dělat.Přestaňte se srovnávat s druhými lidmi. Nenechte si vzít své sny, ale uvědomte si, že vždycky funguje něco za něco. Nemůžete mít vše, můžete však získat to nejcennější. A to je nalézt lásku sám k sobě. Nemusíte být na to sami. Mohu vám pomoci, ale především musíte vy chtít!

Jdi zpět

Přidat komentář