Osobní provázení (Cesta vědomého růstu)

Cesta Života bývá klikatá a je třeba na nějakou dobu vedení. Někdy vnímáme tíhu zodpovědnosti a ztrácíme pod vlivem emocí orientaci. Z dlouholeté zkušenosti vím, že proces uzdravení nebo navrácení rovnováhy je velmi individuální.  Záleží na prostředí a zvolené formě. Navázání důvěry a skutečné motivace do procesu jít. Jedná se o dlouhodobou spolupráci, kde s citlivostí individuálně spolu nastavíme pravidla samotného procesu.

a) Konzultační úvodní setkání (určení zakázky) – 1,hodina 1000 Kč :

(Jedná se o první setkání mezi klientem a terapeutkou, kde se dozvíte, co pro vás mohu udělat, a jak na tom můžeme společně zapracovat. Sami si určíte směr, kudy se vaše cesta bude ubírat. Jedná se o spolupráci, kde vám poskytnu podporu a doporučení.)

Jde o aktivní podílení na této cestě. Jsem vaším průvodcem, je ale nutné vaše aktivní zapojení. Jedná se o přímou úměru. Kolik do toho vložíte ze své strany, tolik dostanete zpátky.

FORMA OSOBNÍ I PŘES TELEFON ČI WHATS APP

 

b) Dlouhodobá terapie (léčení) domluví se forma, která je pro vás nejvhodnější.

Podmínka čas. úseku, rozestup 2 až 3 týdny po dohodě. Je nutné dodržovat pravidelnost a rozestup zvolené Cesty.  Nastavení intervalů a druhu provázení stanovíme na konzultační hodině. 

Nutné po předchozí konzultaci (intenzivní individuální aktivní terapie):

Cesta vědomého růstu – postupně odkrýváme jednotlivé nitky toho, co je pro vás důležité. Spojujeme Spirituální cestu s reálným životem. Učíte se, jak s tím pracovat a spojovat hrubohmotnou a jemněhmotnou energii. Zároveň čistíme traumata a vzorce, které vás tíží. Jsem vaším průvodcem, podporou na této cestě a vy sami vnímáte růst a vývoj. Je to systematická práce, kde se učíte i samostatného tvoření. Mám zkušenosti, že díky tomu se lépe ukotví cesta, po které kráčíte, zlepší vztahy a vyčistí se, co je třeba. Vyžaduje to však i vaší aktivitu. Ta se vám vrátí mnohokrát. Učíme se koncentrace, meditativních prvků, sebepoznání, odpouštění a přijetí... Vše, co je pro vás důležité. Je to cesta dobrodružství a uzdravení pro ty, kdo cítí volání a jsou připraveni.