Tvarová symbolika

Sebereflexní (koučovací) metoda s vizualizací
„ Když my sami pochopíme příčinu, dokážeme lépe  najít cesty, které nás zavedou k cíli.“

Rozhovor pro magazín MaitreaNaučte se rozhodovat! Ušetříte si spoustu starostí!

Mé zkušenosti mi pomohli vytvořit Tvarovou symboliku, která v sobě zastupuje prvky zrcadlení, koučování, terapie a spojení vizualizace s naším vědomím i podvědomím.

Člověk není nikdy schopen sdělovat to, co se v něm odehrává. Mluví za některou část své osobnosti. Budeme společně pracovat na tom, aby ta část, kterou jste mi nabídli jako první, se posunula do pozadí a tím se ukázaly ostatní části vašeho já. Nahlédnete do vašeho nitra pomocí obrazů na kartách, které si sami volíte. Každá skutečnost se spojí s jedním obrazem a tak vám pomůže vizualizovat daný problém, najít jeho příčinu a objevit možnost, jak ho vyřešit. Může se jednat o rozhovor mezi vnitřním strážníkem a vnitřním otrokem, mezi ženskými a mužskými sklony, mezi egem a duší….

Myslím si, že Tvarová symbolika má své místo mezi metodami koučinku a je dobrým nástrojem k osobnímu i profesnímu rozvoji. Také dokáže pracovat ukázat nám své vnitřní bohatství a uplatnit jej ve svém životě.

Tuto metodu provádím v podobě sezení s klientem ať už osobním či po skype. Jsem vaším průvodcem. Dostanete po každém sezení zápis včetně obrazů karet, se kterými jste pracovali. 

Citace:
„Pokud je vaším přáním například hledat vnitřní cestu, jste rozhodnuti překonat překážky, nahlédnout do svého nitra, urovnat vaše vztahy a budoucnost si postavit na vlastních rozhodnutích, intuici a vůli využijte možnosti Tvarové symboliky. Nahlédnete do svého nitra pomocí specifických obrázků, které využíváte pro lepší vizualizaci, a směřuji vás otázkami k vašemu cíli.“

Pro koho je Tvarová Symbolika vhodná?

Je vhodná pro toho, kdo chce změnu. Pokud chcete dát životu nový směr, lépe si zorganizovat čas, více vydělávat, získat větší sebevědomí, najít si nové zaměstnání, uskutečnit své sny, neboli jakkoliv jinak změnit svůj život k lepšímu. Doporučuji pro osobní i profesní rozvoj, pro hledání duševní rovnováhy a vnitřního klidu. Zvláštně vhodné pro ty, kteří nemají pevnou vůli, pomaleji se rozhodují nebo potřebují najít motivaci ke změně.
Jedná se o aktivní cestu.

Co je to sebereflexe?

Sebereflexe nebo také vědomí sebe je akt vědomí, jehož tématem či intencí je toto vědomí samo.

Lidská schopnost sebereflexe je předpokladem odpovědnosti a má tudíž zásadní význam také pro etiku, pro vedení a hodnocení vlastního jednání. Jen proto, že je člověk s to o vlastním jednání přemýšlet a sám je hodnotit, mohou se i ostatní na toto jeho hodnocení spolehnout a uznat jej jako odpovědnou a tudíž i svobodnou osobu. O tom, kdo není schopen hodnotit vlastní jednání a přičítat si jeho důsledky, říkáme, že je „nepříčetný“ a pokud takový stav trvá, v důsledku toho i nesvéprávný.
definice z Wikipedia

Druhá možnost, jak pracovat sám/sama se sebou pomocí této metody se nazývá: Sebereflexní metoda Tvarové symbolika.

Přemýšlela jsem, že bych z Tvarové symboliky vytvořila i techniku, která bude sloužit samotnému jednotlivci. Aby jí bylo možné využít ke zrcadlení (koučování) sama sebe. Bylo to těžké, protože Tvarová symbolika je z 50% technika složená s různých technik, ale 50% je tvořeno mou intuicí. Využívám jí k procítění a individuálním potřebám jednotlivce. Přesto se mi podařilo dát dohromady kostru této techniky a její přidanou hodnotu v této podobě.

Proč sebereflexní metoda?

Věřím, že každý z nás dokáže být největším odborníkem na sebe sama; každý je sám sobě nejlepším psychologem, koučem. Potřebujeme si pouze všímat sami sebe, vyhradit si na sebe čas, věnovat si prostor, nadechnout se.

Pro koho je sebereflexní metoda vhodná?

Stejně jako u sezení s průvodcem (koučem) je nutné z vaší strany chtít změnu, hledat řešení a být připraven odpovídat si na otázky. Výhoda je, že jste ve svém soukromí. Můžete řešit různá témata, která vás zajímají a „zrcadlit“ si daný problém či překážku. Zde je nutná vůle a chuť sami se sebou pracovat a brát „sebekoučování“ jako hru. Lze ji použít jako trénink vlastního intuitivního myšlení. Doporučuji pro osobní i profesní rozvoj.

Kde mohu získat znalosti o sebereflexní technice Tvarová symbolika?

Pořádám workshopy s názvem:  Cesta k vnitřnímu bohatství,  kde se naučíte tuto metodu využívat v praxi a dostanete postup „Jak na to!“

Je možné si dohodnout individuální konzultaci, kde vás touto metodou provedu a předám vám potřebné materiály.

Další možností je domluvit skupinový workshop s vašimi kolegy, přáteli či známými v prostředí a ve společnosti vámi blízké se skupinovou slevou!